شهر شگفتی شادابی و دل انگیز

این وبلاگ فقط و فقط برای شما همشهری های گرامی ساخته شده که بدونیم کجا هستیم چه جا هستم و برا چی هستیم خب دوستای گل نظر یادتون نره

+نوشته شده در دو شنبه 19 فروردين 1392برچسب:گوجه کشاورزی قیمت محصولات کشاورزی,ساعت19:11توسط طاهر مسلمی | |

+نوشته شده در یک شنبه 6 اسفند 1391برچسب:,ساعت20:26توسط طاهر مسلمی | |

شکل دیگری از دلمبواین شهر هر چه که در انتهای تاریخشکل دیگری از من استبا پلی میان خرمن گندم اتاقک هایی که سالهاست جرئت عبور از این کوه ها را به شک دارد شک دارم این اتاقک ها جرئت عبور از اینکوه ها را داشته باشد شک دارم این درختان انار و خرما شک دارم این آب های خروشان شک دارم این لوار آتش باد شک دارم این عطر آویشن شک دارم این شهر دلمبوشکل دیگری از من و اجداد من دارد عبور می کنداز این کوه ها دارد اضطراب این دشت ها را طی می کند دارد از تنها آبشار سرسبز شابونی این شهر می گذرد میان طعم گس درختان گون و پتراک وکهور و انار گم می شود شعر : علی جامحمد

+نوشته شده در یک شنبه 10 دی 1391برچسب:,ساعت21:46توسط طاهر مسلمی | |

هشت‌بندی (Hasht bandi)، منطقه‌ای است در ۶۰ کیلومتری شهرستان میناب و در ۱۶۳ کیلومتری مرکز استان (بندر عباس) که از لحاظ تقسیمات کشوری تابع شهرستان میناب است. این منطقه دشتی بسیار وسیع است که در حد فاصل شهرستان میناب ورودانواقع شده‌است و فاصله آن تا شهرستان رودان ۶۰ کیلومتر و تا شهرستان میناب ۶۰ کیلومتر می‌باشد. به همین دلیل مردم این منطقه در پاره‌ای از آداب و رسوم وجه اشتراکی هم با مردم میناب وهمبا مردم رودان دارند. هشت بندی که هنگام تلفظ حرف «ت» و((د))آن حذفمی‌شود و بصورت «هشبنی» تلفظ می‌شود، شامل دو قسمت هشت‌بندی یک وهشت بندی دو می‌باشد.قابل ذکرمی‌باشدکه مردم این منطقه به دولهجه محلی و رودباری تکلم می‌کنند. وجه تسمیهاین منطقه به هشت بندی : مساحتی مشخص اززمین که توسط دو گاو شخم زده می شدکه یک بند نامیدهمی شد لذا چهاربندگاو متعلق به اهالی درسنگ وچهاربندهم متعلق به اهالی درپرآب بود، مجموعا مساحت هشت بند گاوزمین مزروعی وجود داشت بتدریج نام هشت بندی به اینمنطقه اطلاق گردید بندهای هشت گانه متعلق به افرادزیربود.یک بندمرحوم حاج داد خدا عسکری و برادرش حاج علی عسکری ویک بندمرحوم حاج شیخ حسن ومرحوم حاجشیخ حسین ومرحوم حاج مختار یک بندمرحوم مشهدی حیدر یار احمدی و برادر بزرگوارش مرحوم کربلایی دادخدایار احمدی ،یک بندکربلایی علی کرم کرم زاده و مشهدی اکبر ویک بند مشهدی موسی علی سیدی ، اصغر اکبر ، مشهدی عبدل نیک بختی ویک بند مشهدی غلامعباس و مشهدی افضل سالاری ویک بند مرحوم مشهدی هادی ومرحوم مشهدی مهدی ویک بند مشهدی نجف رئوفی. منبع :درگذرزمان-زندگی نامهوخاطرات آیت الله حاج شیخ غلامحسینرئوفی-نگارش علی رئوفی ازانتشاراتدارالتفسیرقم چاپ 1391. مردم این منطقه که جمعیت آن به حدود ۳۰ هزار نفر می‌رسد، تماماً شیعه و عمده فعالیت آنها در بخش کشاورزیو باغداری است.هشت بندی شهر آرزوها نام گرفته‌است.با اینکه شهرهشتبندی مرکز بخش توکهور است اما بدلیل حاصلخیزی خاک و پیشرفت منطقه بعد از مهاجرتمردم به این منطقه و تاسیس هشتبندی در گفتار عامیانه مردم استان و گاهی حتی در اخبار رسمی نامکل منطقه و بخش به نام هشتبندی گفته می شود./.

+نوشته شده در یک شنبه 10 دی 1391برچسب:,ساعت21:22توسط طاهر مسلمی | |